Бизнес навигатор
Печат Е-поща

Бизнес Навигатор Счетоводен софтуер

АКО ПРОЯВЯВАТЕ ИНТЕРЕС ПРОГРАМНИТЕ ПРОДУКТИ НА КОМЕРС ФИНАНС АД СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС


НОВИТЕ ВЕРСИИИ НОВОСТИТЕ НА БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ И СЧЕТОВОДСТВО МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТТУК


Цени на Бизнес Навигатор и Бизнес Навигатор Заплати - ТУК

ФИСКОНСУЛТ ООД
е официален представител на „Комерс Финанс”АД.

Като представител на фирмата, ние ще Ви демонстрираме, инсталираме и обучим на БИЗНЕС-НАВИГАТОР СЧЕТОВОДСТВО И БИЗНЕС-НАВИГАТОР  ЗАПЛАТИ. Ще Ви помагаме във всеки един момент от работата Ви с него, ще го поддържаме според Вашите нужди и изисквания. Помощта ни ще бъде „от счетоводител на счетоводител”.


thumb_biznes_navigator_schet1thumb_biznes_navigator_schet2thumb_biznes_navigator_schet3

БИЗНЕС НАВИГАТОР СЧЕТОВОДСТВО е съвременна професионална интегрирана компютърна система за фирмено управление под Windows, разработена по европейските стандарти. Обхваща цялостната дейност по обработка и отчитане на ежедневните операции в съвременните фирми и организации, документооборота, счетоводната информация, обслужването на клиентите, отчитането на резултатите и анализа на дейността посредством гъвкава система за генериране и оформяне на отчети.


Функционални възможности


• Търговия
• Счетоводство
• Производство
• Услуги, туризъм
• Дълготрайни активи
• Търговски центрове
• Генератор на отчети
• Складово стопанство
• Валутно счетоводство
• Бюджетиране, планиране
• Управление на финансите
• Следене на разплащанията
• Импорт и експорт на данни
• Касови и банкови операции
• Дизайнер на входни филтри
• Калкулация на себестойност
• Автоматично отчитане на ДДС
• Дизайнер на документи и отчети
• Оферти, поръчки, заявки, доставки

 

Главното предимство на Бизнес Навигатор е пълната автоматизация на дейността на фирмата посредством единна интегрирана система, без модули. Новите подходи и методи на работа позволяват с еднократно въвеждане на първичния документ информацията да постъпва направо за счетоводно отчитане посредством документно-ориентирания подход на работа и автоматичното контиране. За трудоемките дейности са разработени автоматични операции, които работят на принципа "Включи и забрави" и които спестяват 90% от ръчната работа. БИЗНЕС НАВИГАТОР е гъвкава интегрирана система, която лесно се настройва към особеностите на фирми с различен предмет на дейност и с различна големина и обем на информацията. Разработени са различни версии в зависимост от големината на фирмите.

Новият продукт Бизнес Навигатор
- Връзки с клиенти - CRM (Customer Relationship Management) автоматизира процесите на маркетинг,
продажби, следпродажбено обслужване, сервизно обслужване и др. Индивидуалното обслужване на всеки
един клиент и създаване на добри взаимоотношения с клиентите стават възможни с помощта на новия продукт, като допринасят съществено за увеличаване на продажбите и пазарния дял на фирмите.


thumb_biznes_navigator_zapl1thumb_biznes_navigator_zapl2thumb_biznes_navigator_zapl3

БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ е професионална компютърна програма от висок клас за обработка на работни заплати, управление на човешки ресурси и личен състав.

Предназначена е за:
• щатни служители, работещи на трудов договор;
• работници, работещи на сделна система на заплащане;
• служители, работещи по втори или допълнителен трудов договор;
• назначени по граждански договор лица;
• управленски персонал по договор за управление и контрол;
• отчитане на осигуровки на самоосигуряващи се лица.

Разработена е като цялостна програма, без модули, с единни данни и пълен достъп до всички функции.
Осигурена е автоматична връзка към счетоводството на интегрираната система за фирмено управление БИЗНЕС НАВИГАТОР.

SQL Server
Главното предимство на БИЗНЕС НАВИГАТОР е пълната автоматизация на финансово-счетоводната дейност на фирмите, предприятията и организациите. Екстрите и автоматичните операции не са модули, в които информацията се въвежда самостоятелно, и чиито данни трудно се съгласуват помежду си. Това са функции, които работят на принципа "Включи и забрави" и които спестяват 90% от ръчните операции. Информацията в тях постъпва навсякъде направо от първичния документ, като контирането и осчетоводяването по счетоводните сметки става автоматично.

АКО ПРОЯВЯВАТЕ ИНТЕРЕС ПРОГРАМНИТЕ ПРОДУКТИ НА КОМЕРС ФИНАНС АД СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

 

Одиторски услуги

  • Независим одит и други ангажименти за изразяване на сигурност по отношение на финансови отчети и информация;
  • Одит на отчети по проекти, финансирани по програми на Европейския съюз;
  • Одит за банки или други кредитори;
  • Одит със специални цели (на определени обекти, отчети, контролни и счетоводни системи, на условия по договори);
  • Ограничен преглед на финансови отчети;
  • Проверки по договорени процедури на отчети и доклади по различни проекти, финансирани със специални средства;
  • Проверки във връзка с преобразуване на търговски дружества по реда  глава XVI от Търговския закон ;
  • Тематични проверки на обекти по преценка на ръководството/собствениците.
  • Помощ при изготвянето на финансови отчети.
Всички права запазени Фисконсулт ООД. Ползването на информация от страницата е възможно само с поставянето на линк.
уеб дизайн и хостинг evhod.com