Документи / Образци документи / Образци за трудови и осигурителни документи

Образци за трудови и осигурителни документи

Трудов договор, допълнително споразмение, молби, предложения, заповеди - комплект

Трудов договор

Допълнително споразумение

Заповед за прекратяване на трудов договор

Молба за отпуск

Молба за неплатен отпуск

Заповед за отпуск

Заповед за неплатен отпуск

Примерен правилник за организация на работната заплата

Примерен правилник за вътрешния ред

Молба за постъпване на работа

Молба за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие и с предизвестие от работник

Предизвестие за прекратяване на трудов договор от работодател

Документи, които трябва да съдържа в досието на работника или служителя

Личен формуляр


Одиторски услуги

  • Независим одит и други ангажименти за изразяване на сигурност по отношение на финансови отчети и информация;
  • Одит на отчети по проекти, финансирани по програми на Европейския съюз;
  • Одит за банки или други кредитори;
  • Одит със специални цели (на определени обекти, отчети, контролни и счетоводни системи, на условия по договори);
  • Ограничен преглед на финансови отчети;
  • Проверки по договорени процедури на отчети и доклади по различни проекти, финансирани със специални средства;
  • Проверки във връзка с преобразуване на търговски дружества по реда  глава XVI от Търговския закон ;
  • Тематични проверки на обекти по преценка на ръководството/собствениците.
  • Помощ при изготвянето на финансови отчети.
Всички права запазени Фисконсулт ООД. Ползването на информация от страницата е възможно само с поставянето на линк.
уеб дизайн и хостинг evhod.com