Документи / Образци документи / Примерни решения на общо събрание, на собственик на ЕООД и други

Примерни решения на общо събрание, на собственик на ЕООД и други

Примерно решение на едноличния собственик на капитала на ЕООД за приемане на Годишен финансов отчет и разпределение на печалбата

Примерен протокол от Общото събрание на ООД за приемане на Годишен финансов отчет и разпределение на печалбата

Примерно решение за учредяване на ЕООД

Примерен учредителен акт на ЕООД

Образец от подписа на управителя и декларация за съгласие да бъде избран за управител

Пълномощно за подаване на документи в търговския регистър

Декларация по чл. 142 от Търговския закон Тази декларация се подписва от управителя на дружеството и не се заверява нотариално


Одиторски услуги

  • Независим одит и други ангажименти за изразяване на сигурност по отношение на финансови отчети и информация;
  • Одит на отчети по проекти, финансирани по програми на Европейския съюз;
  • Одит за банки или други кредитори;
  • Одит със специални цели (на определени обекти, отчети, контролни и счетоводни системи, на условия по договори);
  • Ограничен преглед на финансови отчети;
  • Проверки по договорени процедури на отчети и доклади по различни проекти, финансирани със специални средства;
  • Проверки във връзка с преобразуване на търговски дружества по реда  глава XVI от Търговския закон ;
  • Тематични проверки на обекти по преценка на ръководството/собствениците.
  • Помощ при изготвянето на финансови отчети.
Всички права запазени Фисконсулт ООД. Ползването на информация от страницата е възможно само с поставянето на линк.
уеб дизайн и хостинг evhod.com