Образци документи
Документи / Образци документи / Примерни решения на общо събрание, на собственик на ЕООД и други

Примерни решения на общо събрание, на собственик на ЕООД и други

Примерно решение на едноличния собственик на капитала на ЕООД за приемане на Годишен финансов отчет и разпределение на печалбата

Примерен протокол от Общото събрание на ООД за приемане на Годишен финансов отчет и разпределение на печалбата

Примерно решение за учредяване на ЕООД

Примерен учредителен акт на ЕООД

Образец от подписа на управителя и декларация за съгласие да бъде избран за управител

Пълномощно за подаване на документи в търговския регистър

Декларация по чл. 142 от Търговския закон Тази декларация се подписва от управителя на дружеството и не се заверява нотариално


Всички права запазени Фисконсулт ООД. Ползването на информация от страницата е възможно само с поставянето на линк.
уеб дизайн и хостинг evhod.com