Документи / Образци документи / Счетоводни документи

Счетоводни документи

Примерен правилник за документооборота

Разходен касов ордер РКО

Приходен касов ордер ПКО

Образец на мемориален ордер - МО

Протокол за брак на материални запаси

Потвърждение на салда при инвентаризация на разчетите

Протокол за инвентаризация на ДА

Протокол за инвентаризация на МЗ

Заповед за командировка

Заповед за командировка в чужбина

Протокол за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи

Примерен сметкоплан


Одиторски услуги

  • Независим одит и други ангажименти за изразяване на сигурност по отношение на финансови отчети и информация;
  • Одит на отчети по проекти, финансирани по програми на Европейския съюз;
  • Одит за банки или други кредитори;
  • Одит със специални цели (на определени обекти, отчети, контролни и счетоводни системи, на условия по договори);
  • Ограничен преглед на финансови отчети;
  • Проверки по договорени процедури на отчети и доклади по различни проекти, финансирани със специални средства;
  • Проверки във връзка с преобразуване на търговски дружества по реда  глава XVI от Търговския закон ;
  • Тематични проверки на обекти по преценка на ръководството/собствениците.
  • Помощ при изготвянето на финансови отчети.
Всички права запазени Фисконсулт ООД. Ползването на информация от страницата е възможно само с поставянето на линк.
уеб дизайн и хостинг evhod.com