PDF Печат Напиши писмо

Правилник за прилагане на закона за семейните помощи за деца -ППЗСПД

(7 гласа)

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

Приет с ПМС № 139 от 5.07.2002 г., обн., ДВ, бр. 67 от 12.07.2002 г., изм. и доп., бр. 93 от 19.10.2004 г., попр., бр. 97 от 2.11.2004 г., изм., бр. 115 от 30.12.2004 г., в сила от 30.12.2004 г., изм. и доп., бр. 71 от 1.09.2006 г., бр. 34 от 8.05.2009 г., в сила от 8.05.2009 г., бр. 27 от 9.04.2010 г., в сила от 9.04.2010 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., в сила от 16.04.2010 г., бр. 41 от 1.06.2010 г., бр. 7 от 21.01.2011 г., в сила от 21.01.2011 г., бр. 95 от 4.12.2012 г., в сила от 4.12.2012 г., бр. 73 от 20.08.2013 г., в сила от 20.08.2013 г., бр. 55 от 4.07.2014 г., в сила от 4.07.2014 г.

doc 644.96 Kb Изтегли оттук

Добави коментар


Защитен код
Обнови


Одиторски услуги

  • Независим одит и други ангажименти за изразяване на сигурност по отношение на финансови отчети и информация;
  • Одит на отчети по проекти, финансирани по програми на Европейския съюз;
  • Одит за банки или други кредитори;
  • Одит със специални цели (на определени обекти, отчети, контролни и счетоводни системи, на условия по договори);
  • Ограничен преглед на финансови отчети;
  • Проверки по договорени процедури на отчети и доклади по различни проекти, финансирани със специални средства;
  • Проверки във връзка с преобразуване на търговски дружества по реда  глава XVI от Търговския закон ;
  • Тематични проверки на обекти по преценка на ръководството/собствениците.
  • Помощ при изготвянето на финансови отчети.
Всички права запазени Фисконсулт ООД. Ползването на информация от страницата е възможно само с поставянето на линк.
уеб дизайн и хостинг evhod.com